4                 Reagensi

[07/2013:40000]

Dodatne obavijesti o reagensima koji se u potpunosti mogu identificirati trgovačkim imenom ili o ograničeno dostupnim reagensima mogu se naći u Bazi znanja Europske farmakopeje (eng. KNOWLEDGE database) na internetskoj stranici EDQM-a. Ove su obavijesti dane samo kako bi olakšale nabavu takvih reagensa i ni na koji način ne upućuju na to da se spomenuti dobavljači posebno preporučuju, odnosno da su potvrđeni od strane Vijeća Europske farmakopeje ili Vijeća Europe. Stoga je prihvatljivo koristiti reagense iz drugih izvora pod uvjetom da udovoljavaju standardima farmakopeje.

4.1                     Reagensi, standardne otopine, puferske otopine

[04/2013:40100]

Gdje slovo R (cijelo ili u kurzivu) slijedi ime tvari ili otopine, to znači da je reagens uključen u sljedeći popis. Specifikacije dane za reagense ne garantiraju nužno njihovu kakvoću za uporabu u lijekovima.

Unutar opisa svakog reagensa postoji sedmeroznamenkasta šifra napisana kurzivom (npr. 1002501). Ovaj broj, koji ostaje nepromijenjen za dani reagens tijekom narednih revizija popisa se koristi u identifikacijske svrhe Tajništva te korisnicima Farmakopeje također može biti koristan, npr. u upravljanju zalihama reagensa. Opis može uključiti CAS (Chemical Abstract Service Registry Number) broj, koji se može prepoznati po tipičnom formatu, npr. 9002-93-1. Neki od reagensa uključenih u popis su toksični te se njima mora rukovati u skladu s laboratorijskom praksom dobre kontrole kakvoće.

Reagensi u vodenoj otopini se pripremaju uporabom vode R. Gdje je otopina reagensa opisana uporabom izraza poput “kloridna kiselina (10 g/L HCl)”, otopina se pripremi odgovarajućim razrjeđivanjem otopine koncentriranijeg reagensa navedenog u ovom poglavlju s vodom R. Otopine reagensa koje se koriste za ispitivanje graničnih vrijednosti barija, kalcija i sulfata se pripreme uporabom destilirane vode R. Gdje se ne navodi ime otapala, smatra se da se radi o vodenoj otopini.

Reagensi i otopine reagensa se čuvaju u dobro zatvorenim spremnicima. Označavanje treba biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim sporazumima.

4.1.1               Reagensi[1]

[04/2013:40101]

[07/2013:40101]

Tablica 4.1.1. Dvojezični popis reagensa

Naziv reagensa u HRF

Naziv reagensa u Ph. Eur.

Podaci o reagensu i/ili njegovoj pripremi

acetatna kiselina R

Acetic acid R

acetatna kiselina. 1000401.

Sadržaj: 290 g/L do 310 g/L C2H4O2 (Mr 60,1).

Razrijedi se 30 g ledene acetatne kiseline R do 100 mL vodom R.

aktivirani cink R

Zinc, activated R

aktivirani cink. 1096501.

Stave se cilindri ili pelete cinka koji se trebaju aktivirati u koničnu tikvicu i doda se dovoljna količina otopine kloroplatinske kiseline R (50 ppm) da prekrije metal. Metal se ostavi u kontaktu s otopinom 10 min, ispere i odmah osuši.

alkoholna standardna otopina kalcija (100 ppm Ca) R

Calcium standard solution (100 ppm Ca), alcoholic R

alkoholna standardna otopina kalcija (100 ppm Ca). 5000802.

Neposredno prije uporabe razrijedi se s etanolom (96 postotni) R u omjeru 1:10 otopina koja sadrži kalcijev karbonat R ekvivalentan 2,50 g CaCO3 i 12 mL acetatne kiseline R u 1000,0 mL destilirane vode R.

amonijak R

Ammonia R

amonijak. 1004701.

Sadržaj: 170 g/L do 180 g/L NH3 (Mr 17,03). Razrijedi se 67 g koncentriranog amonijaka R do 100 mL vodom R.

amonijev klorid R

Ammonium chloride R

amonijev klorid. 1005300. [12125-02-9].

Vidi amonijev klorid (0007).

barijev klorid R

Barium chloride R

barijev klorid. BaCl2,2H2O. (Mr 244,3). 1009300. [10326-27-9].

citratna kiselina R

Citric acid R

citratna kiselina. 1021000. [5949-29-1].

Vidjeti citratna kiselina monohidrat (0456).

destilirana voda R

Water, distilled R

destilirana voda. 1095504. [7732-18-5].

fenolftalein R

Phenolphthalein R

fenolftalein. C20H14O4. (Mr 318,3). 1063700. [77-09-8].

heksametilentetramin R

Hexamethylenetetramine R

heksametilentetramin. C6H12N4. (Mr 140,2). 1042500. [100-97-0].

hidrazin sulfat R

Hydrazine sulfate R

hidrazin sulfat. H6N2O4S. (Mr 130,1). 1043400. [10034-93-2].

kalcijev hidroksid R

Calcium hydroxide R

kalcijev hidroksid. Ca(OH)2. (Mr 74,1). 1015000. [1305-62-0].

kalijev karbonat R

Potassium carbonate R

kalijev karbonat. K2CO3. (Mr 138,2). 1068900. [584-08-7].

kloridna kiselina R

Hydrochloric acid R

kloridna kiselina. 1043500. [7647-01-0].

Vidi kloridna kiselina, koncentrirana (0002).

kloridna kiselina R1

Hydrochloric acid R1

kloridna kiselina R1. 1043501.

Sadržaj: 250 g/L HCl.

Razrijedi se 70 g kloridne kiseline R do 100 mL vodom R.

lužnata otopina kalijevog tetrajodomerkurata R

Potassium tetraiodomercurate solution, alkaline R

lužnata otopina kalijevog tetrajodomerkurata. 1071600.

Otopi se 11 grama kalijevog jodida R i 15 grama živinog jodida R u vodi R i razrijedi se do 100 mL istim otapalom. Neposredno prije uporabe, pomiješa se 1 volumen ove otopine jednakim volumenom 250 g/L otopine natrijevog hidroksida R.

metilno narančastilo R

Methyl orange R

metilno narančastilo.

C14H14N3NaO3S. (Mr 327,3). 1054800. [547-58-0].

nitratna kiselina R

Nitric acid R

nitratna kiselina. HNO3. (Mr 63,0). 1058400. [7697-37-2]. Sadržaj: 63,0 posto m/m do 70,0 posto m/m HNO3.

otopina amonijevog oksalata R

Ammonium oxalate solution R

otopina amonijevog oksalata. 1005901. 40 g/L otopina.

otopina barijevog hidroksida R

Barium hydroxide solution R

otopina barijevog hidroksida. 1009401. 47,3 g/L otopina.

otopina fenolftaleina R

Phenolphthalein solution R

otopina fenolftaleina. 1063702.

Otopi se 0,1 g fenolftaleina R u 80 mL etanola (96 postotni) R i razrijedi se do 100 mL vodom R.

otopina kalijevog jodida R

Potassium iodide solution R

otopina kalijevog jodida. 1070502.

166 g/L otopina.

otopina kalijevog piroantimonata R

Potassium pyroantimonate solution R

otopina kalijevog piroantimonata. 1071301.

2 g kalijevog piroantimonata R se otopi u 95 mL vruće vode R. Brzo se ohladi i doda se otopina koja sadržava 2,5 g kalijevog hidroksida R u 50 mL vode R i 1 mL razrijeđene otopine natrijevog hidroksida R. Ostavi se da se stoji kroz 24 h, filtrira i razrijedi se do 150 mL vodom R.

otopina kositrovog(II) klorida R

Stannous chloride solution R

otopina kositrovog(II) klorida. 1085001.

20 g kositra R zagrijava se s 85 mL kloridne kiseline R dok ne prestane razvijanje vodika. Ostavi se da se ohladi.

Čuvanje: iznad suviška kositra R, zaštićeno od zraka.

otopina metilnog narančastila R

Methyl orange solution R

otopina metilnog narančastila. 1054802.

Otopi se 0,1 g metilnog narančastila R u 80 mL vode R i razrijedi se do 100 mL s alkoholom R.

Promjena boje: pH 3,0 (crveno) do pH 4,4 (žuto).

otopina natrijevog sulfida R1

Sodium sulphide solution R1

otopina natrijevog sulfida R1. 1083902.

Pripremi se na jedan od sljedećih načina.

Otopi se 5 g natrijevog sulfida R u smjesi 10 mL vode R i 30 mL glicerola R.

Otopi se 5 g natrijevog hidroksida R u smjesi od 30 mL vode R i 90 mL glicerola R. Otopina se podijeli na 2 jednaka dijela. Jedan dio se zasiti vodikovim sulfidom R, uz hlađenje. Pomiješaju se oba dijela

Čuvanje: u dobro napunjenom spremniku, zaštićeno od svjetlosti; upotrijebiti u roku od 3 mjeseca.

otopina srebrovog nitrata R2

Silver nitrate solution R2

otopina srebrovog nitrata R2. 1078302. 17 g/L otopina.

pamuk s olovnim acetatom R

Lead acetate cotton R

pamuk s olovnim acetatom. 1048101.

Pamuk se uroni u smjesu od 1 volumnog udjela razrijeđene acetatne kiseline R i 10 volumena otopine olovnog acetata R. Višak tekućine ukloni se stavljanjem pamuka na nekoliko slojeva filtar papira, bez stiskanja pamuka. Suši se na zraku.

Čuvanje: u dobro zatvorenom spremniku.

papir s olovnim acetatom R

Lead acetate paper R

papir s olovnim acetatom. 1048102

Filtarpapir težine oko 80 g/m2 uroni se u smjesu od jednog volumena razrijeđene acetatne kiseline R i 10 volumena otopine olovnog acetata R. Nakon sušenja papir se izreže u trake 15 mm × 40 mm.

papir sa živinim bromidom R

Mercuric bromide paper R

papir sa živinim bromidom. 1052101.

U pravokutnu posudu stavi se 50 g/L otopina živinog bromida R i bezvodnog etanola R i u nju urone trake bijelog filtarpapira težine 80 g/m2, svaki veličine 1,5 cm × 20 cm i presavijeni napola. Iscijedi se višak tekućine i papir posuši, zaštićeno od svjetla, prostrti preko površine koja nije metalna. Ukloni se po 1 cm sa svakog kraja svake trake, a ostatak izreže u kvadratiće stranice 1,5 cm ili diskove promjera 1,5 cm.

Čuvanje: u staklenoj posudi sa staklenim poklopcem zamotano u crni papir.

razrijeđena acetatna kiselina R

Acetic acid, dilute R

razrijeđena acetatna kiselina. 1000402.

Sadržava od 115 g/L do 125 g/L C2H4O2 (Mr 60,1). Razrijedi se 12 g ledene acetatne kiseline R do 100 mL vodom R.

razrijeđena kloridna kiselina R

Hydrochloric acid, dilute R

razrijeđena kloridna kiselina. 1043503.

Sadržava 73 g/L HCl. Razrijedi se 20 g kloridne kiseline R do 100 mL s vodom R.

razrijeđena nitratna kiselina R

Nitric acid, dilue R

razrijeđena nitratna kiselina. 1058402.

Sadržava oko 125 g/L HNO3 (Mr 63,0). 20 g nitratne kiseline R se razrijedi do 100 mL vodom R.

razrijeđena otopina natrijevog hidroksida R

Sodium hydroxide solution, dilute R

razrijeđena otopina natrijevog hidroksida. 1081402.

Otopi se 8,5 g natrijevog hidroksida R u vodi R i razrijedi do 100 mL istim otapalom.

tioacetamidni reagens R

Thioacetamide reagent R

tioacetamidni reagens. 1089601.

U 0,2 mL otopine tioacetamida R doda se 1 mL smjese 5 mL vode R, 15 mL 1 M natrijevog hidroksida i 20 mL glicerola (85 postotni) R. Zagrijava se na vodenoj kupelji 20 s. Pripremi se neposredno prije uporabe.

tioglikolatna kiselina R

Thioglycollic acid R

tioglikolatna kiselina. C2H4O2S. (Mr 92,1). 1089700. [68-11-1].

voda bez ugljikovog dioksida R

Water, carbon dioxide-free R

voda bez ugljikovog dioksida. 1095502. [7732-18-5].

Voda R koja je zagrijana do vrenja kroz nekoliko minuta i zaštićena od utjecaja atmosfere za vrijeme hlađenja i čuvanja.

voda R

Water R

voda. 1095500. [7732-18-5]. Vidi voda, pročišćena (0008).

 

4.1.2               Standardne otopine za utvrđivanje graničnih vrijednosti[2]

[04/2010:40102]

Tablica 4.1.2. Dvojezični popis standardnih otopina za utvrđivanje graničnih vrijednosti

Naziv standardne otopine u HRF

Naziv standardne otopine u Ph. Eur.

Podaci o pripremi

alkoholna standardna otopina kalcija (100 ppm Ca) R

calcium standard solution (100 ppm Ca), alcoholic R

alkoholna standardna otopina kalcija (100 ppm Ca). 5000802.

Neposredno prije uporabe razrijedi se etanolom (96 postotni) R u omjeru 1:10 otopina koja sadrži kalcijev karbonat R ekvivalentan 2,50 g CaCO3 i 12 mL acetatne kiseline R u 1000,0 mL destilirane vode R.

standardna otopina amonijaka (1 ppm NH4) R

ammonium standard solution (1 ppm NH4) R

standardna otopina amonijaka (1 ppm NH4). 5000302.

Neposredno prije uporabe razrijedi se standardna otopina amonijaka (2,5 ppm NH4) R u omjeru 1: 2,5 s vodom R.

standardna otopina amonijaka (2,5 ppm NH4) R

ammonium standard solution (2.5 ppm NH4) R

standardna otopina amonijaka (2,5 ppm NH4). 5000301.

Neposredno prije uporabe razrijedi se s vodom R u omjeru 1:100 otopina koja sadrži amonijev klorid R ekvivalentan 0,741 g NH4Cl u 1000,0 mL.

standardna otopina arsena (1 ppm As) R

arsenic standard solution (1 ppm As) R

standardna otopina arsena (1 ppm As) 5000501.

standardna otopina kalcija (10 ppm Ca) R

calcium standard solution (10 ppm Ca) R

standardna otopina kalcija (10 ppm Ca). 5000803.                            Neposredno prije uporabe razrijedi se destiliranom vodom R u omjeru 1:100 otopina koja sadrži kalcijev karbonat R ekvivalentan 0,624 g CaCO3 i 3 mL acetatne kiseline R u 250,0 mL destilirane vode R.

 

standardna otopina klorida (5 ppm Cl) R

chloride standard solution (5 ppm Cl) R

Standardna otopina klorida (5 ppm Cl). 5000901.
Neposredno prije uporabe razrijedi se vodom R u omjeru 1:100 otopina koja sadrži natrijev klorid R ekvivalentan 0,824 g NaCl u 1000,0 mL.

 

standardna otopina olova (1 ppm Pb) R

lead standard solution (1 ppm Pb) R

standardna otopina olova (1 ppm Pb). 5001704.

Neposredno prije uporabe razrijedi se standardna otopina olova (10 ppm Pb) R u omjeru 1:10 s vodom R.

standardna otopina olova (2 ppm Pb) R

lead standard solution (2 ppm Pb) R

standardna otopina olova (2 ppm Pb). 5001703.

Neposredno prije uporabe razrijedi se standardna otopina olova (10 ppm Pb) R u omjeru 1:5 vodom R.

standardna otopina sulfata (10 ppm SO4) R

sulphate standard solution (10 ppm SO4) R

standardna otopina sulfata (10 ppm SO4). 5002800.

Neposredno prije uporabe razrijedi se destiliranom vodom R u omjeru 1:100 otopina koja sadrži kalijev sulfat R ekvivalentan 0,181 g K2SO4 u 100,0 mL destilirane vode R.

standardna otopina željeza (1 ppm Fe) R

iron standard solution (1 ppm Fe) R

standardna otopina željeza (1 ppm Fe). 5001604.

Neposredno prije uporabe razrijedi se standardna otopina željeza (20 ppm Fe) R u omjeru 1:20 vodom R.

 

4.1.3               Puferske otopine[3]

[01/2013:40103]

[07/2013:40103]

Tablica 4.1.3. Dvojezični popis puferskih otopina

Naziv puferske otopine u HRF

Naziv puferske otopine u Ph. Eur.

Podaci o pripremi

puferska otopina pH 3,5 R

Buffer solution pH 3.5

puferska otopina pH 3,5. 4000600.

Otopi se 25,0 g amonijevog acetata R u 25 mL vode R i doda 38,0 mL kloridne kiseline R1. Ukoliko je potrebno, pH se podesi razrijeđenom kloridnom kiselinom R ili razrijeđenim amonijakom R1. Razrijedi se do 100,0 mL vodom R.

4.2                     Volumetrija

4.2.1               Primarne poredbene tvari za volumetrijske otopine

[04/2010:40201]

Primarne poredbene tvari za volumetrijske otopine navedena su predmetkom RV. Primarne poredbene tvari prikladne kakvoće mogu se dobiti iz komercijalnih izvora ili se mogu prirediti sljedećim metodama.

Natrijev karbonat. Na2CO3. (Mr 106,0). 2000500. [497-19-8].

Zasićena otopina natrijevog karbonata R filtrira se na sobnoj temperaturi. U filtrat se lagano uvede mlaz ugljikovog dioksida R uz konstantno hlađenje i miješanje. Nakon otprilike 2 h, pokupi se talog na filtru od sinteriranog stakla (2.1.2). Filtar se ispere ledenom vodom R koja sadrži ugljikov dioksid. Nakon sušenja na 100-105°C, grije se do konstantne mase na 270-300°C, miješajući s vremena na vrijeme.

 

 

4.2.2               Volumetrijske otopine

[04/2010:40202]

Volumetrijske otopine pripremaju se sukladno uobičajenim kemijsko-analitičkim metodama. Točnost uređaja koji se koristi provjerava se kako bi se osiguralo da odgovara namijenjenoj uporabi.

Koncentracija volumetrijskih otopina navedena je u smislu molarnosti. Molarnost izražava, kao broj molova, količinu tvari otopljene u 1 L otopine. Za otopinu koja sadrži x mola tvari na litru kaže se da je xM.

Volumetrijske se otopine ne razlikuju od propisane jačine za više od 10 %. Molarnost volumetrijskih otopina određuje se odgovarajućim brojem titracija. Ponovljivost ne prelazi 0,2 % (relativna standardna devijacija).

Volumetrijske otopine standardiziraju se dolje opisanim metodama. Kada se volumetrijska otopina koristi u određivanju u kojem se završna točka određuje elektrokemijskim postupkom (npr. amperometrija ili potenciometrija), otopina se standardizira istom metodom. Sastav medija u kojem se volumetrijska otopina standardizira treba biti isti kao i onaj u kojem se koristi.

Razrijeđenije otopine od onih opisanih dobivaju se razrjeđivanjem vodom bez ugljikovog dioksida R najmanje koncentrirane otopine koja opisuje standardizaciju. Faktori korekcije ovih otopina isti su kao i oni iz kojih su razrjeđenja pripremljena.

Tablica 4.2.2. Dvojezični popis volumetrijskih otopina

Naziv volumetrijske otopine u HRF

Naziv volumetrijske otopine u Ph. Eur.

Podaci o pripremi

1 M kloridna kiselina

1 M hydrochloric acid

1 M kloridna kiselina. 3001800.

Razrijedi se 103,0 g kloridne kiseline R do 1000,0 mL vodom R

Standardizacija. Otopi se 1,000 g natrijevog karbonata RV u 50 mL vode R, doda se 0,1 mL metilnog narančastila R i titrira se kloridnom kiselinom dok otopina postane žutocrvena. Zagrije se do vrenja 2 min. Boja otopine se vraća u žutu. Ohladi se i nastavi titrirati dok se žutocrvena boja zadrži.

1 mL 1 M kloridne kiseline odgovara 53,00 mg Na2CO3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Izbor, za potrebe Hrvatske farmakopeje 2013.

[2] Izbor, za potrebe Hrvatske farmakopeje 2013.

[3] Izbor, za potrebe Hrvatske farmakopeje 2013.