Republika Hrvatska je od 14. rujna 1994. godine potpisnica Konvencije o izradi europske farmakopeje (Strasbourg, 22. srpnja 1964.) čime se obvezala se da će u našoj zemlji biti prihvaćene i primjenjivane sve norme za lijekove koje se objavljuju u Europskoj farmakopeji (Ph. Eur.). Obveza Republike Hrvatske o implementaciji Europske farmakopeje putem objavljivanja Hrvatske farmakopeje regulirana je najprije Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima (Narodne novine br. 124/97., 53/01.; Narodne novine br. 121/01., 177/04.), a potom Zakonom o lijekovima (Narodne novine br. 71/07., 45/09., 124/11.; Narodne novine br. 76/13., 90/14.).

Važeći Zakon o lijekovima definira Hrvatsku farmakopeju u čl. 3., toč. 96. gdje se navodi: „Hrvatska farmakopeja je skup stručnih tekstova i postupaka koji utvrđuju kakvoću, zahtjeve izrade i postupke za provjeru kakvoće lijekova i medicinskih proizvoda te je na odgovarajući način povezana i usklađena s Europskom farmakopejom.“

U istom se Zakonu, u članku 179. stavak 3. načelno propisuju zahtjevi kakvoće sirovina za proizvodnju lijekova i gotovih lijekova:

„Kakvoća lijeka i sirovina za proizvodnju lijeka, uključujući materijale za unutarnje pakiranje lijeka, mora biti u skladu s Hrvatskom farmakopejom, odnosno lijek mora biti proizveden i provjerene kakvoće u skladu s postupcima i zahtjevima važeće Europske farmakopeje. Ako lijek nije obuhvaćen Hrvatskom farmakopejom ni Europskom farmakopejom, njegova kakvoća mora odgovarati farmakopeji priznatoj u Europskoj uniji ili drugim međunarodnim priznatim normama.“

Prema istom Zakonu o lijekovima, čl. 212., st. 9. i 10., Hrvatsku farmakopeju izrađuje i objavljuje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

 

Kako bi omogućili što širi pristup farmakopeji i pojednostavili njeno korištenje te osigurali redovito ažuriranje, nova izdanja nacionalne farmakopeje, po prvi puta, pripremaju se isključivo u elektroničkom (on-line) obliku.

Sva on-line izdanja i dodaci Hrvatske farmakopeje usklađeni su s odgovarajućim izdanjima, odnosno dodacima Europske farmakopeje. Svrha odabranih prijevoda je premostiti put od Hrvatske farmakopeje do Europske farmakopeje i omogućiti da se HRF za najnužnije potrebe, posebice ljekarnika, može koristiti i bez istodobne uporabe Europske farmakopeje.

 

Kako biste se upoznali s izgledom i načinom pretraživanja novog izdanja Hrvatske farmakopeje, donosimo vam demo verziju jedne monografije s vezama na odgovarajuće tekstove.
Na lijevoj je strani ekrana popis prevedenih tekstova Europske farmakopeje (podebljani naslovi prevedeni su u cijelosti, a ostali djelomice). Naslovi svih tekstova i monografija uključenih u važeće izdanje Europske farmakopeje bit će uvršteni u posebne dvo/trojezične tablice s vezom na prevedene tekstove.
Klikom na naslov na lijevoj strani ekrana, na desnoj se strani otvara odabrani tekst. Klikom na označenu vezu u tekstu, otvara se odgovarajući reagens, metoda ili drugi povezani tekst. Pretraživanje je moguće i klasičnim načinom, preko tražene riječi. U demo verziji, na lijevoj strani ekrana, za pretraživanje su aktivni samo naslovi izravno vezani uz danu monografiju.

Više informacija o dobivanju licenci za korištenje cjelovitog izdanja Hrvatske farmakopeje možete naći na stranici HALMED/ Farmakopeja/Hrvatska farmakopeja (https://www.halmed.hr/Lijekovi/Farmakopeja/ ).