14                 Djelatne i pomoćne tvari, tvari iz krvi i plazme

 

HRVATSKI NAZIV MONOGRAFIJE

ENGLESKI NAZIV MONOGRAFIJE

LATINSKI NAZIV MONOGRAFIJE

BROJ MONOGRAFIJE

N

 

Natrijev hidrogenkarbonat

Sodium hydrogen carbonate

Natrii hydrogencarbonas

01/2008:0195

 

 

N

 

NATRIJEV HIDROGENKARBONAT

Natrii hydrogenocarbonas

NaHCO3

Mr 84,0

Odgovara monografiji Ph. Eur. 01/2008:0195,

corrected 6.0,

Sodium hydrogen carbonate

OPIS

Sadržaj: od 99,0 posto do 101,0 posto.

OSOBINE

Izgled: bijeli ili gotovo bijeli, kristalni prašak.

Topljivost: topljiv u vodi, gotovo netopljiv u etanolu (96 postotni).

Kada se zagrijava u suhom stanju ili u otopini, postupno prelazi u natrijev karbonat.

IDENTIFIKACIJA

A. U 5 mL otopine S (vidjeti Ispitivanja) doda se 0,1 mL otopine fenolftaleina R. Nastaje svijetlo ružičasta boja. Zagrije se; nastaje plin i otopina pocrveni.

B. Daje reakciju karbonata i hidrogenkarbonata (2.3.1).

C. Otopina S daje reakciju (a) natrija (2.3.1).

ISPITIVANJA

Otopina S. Otopi se 5,0 g u 90 mL vode bez ugljikovog dioksida R i razrijedi do 100,0 mL istim otapalom.

Izgled otopine. Otopina S je bistra (2.2.1) i bezbojna (2.2.2, Metoda II).

Karbonati. pH (2.2.3) svježe pripravljene otopine S nije veći od 8,6.

Kloridi (2.4.4): najviše 150 ppm.

U 7 mL otopine S doda se 2 mL nitratne kiseline R i razrijedi do 15 mL vodom R.

 

Sulfati (2.4.13): najviše 150 ppm.

U suspenziju od 1,0 g ispitivane tvari u 10 mL destilirane vode R doda se kloridna kiselina R do neutralnog pH i oko 1 mL u suvišku. Razrijedi se do 15 mL destiliranom vodom R.

 

Amonijak (2.4.1): najviše 20 ppm.

Razrijedi se 10 mL otopine S do 15 mL vodom R. Pripravi se poredbeno sredstvo uporabom smjese 5 mL vode R i 10 mL standardne otopine amonijaka (1 ppm NH4) R.

 

Arsen (2.4.2, Metoda A): najviše 2 ppm, određeno na 0,5 g.

Kalcij (2.4.3): najviše 100 ppm.

U suspenziju od 1,0 g ispitivane tvari u 10 mL destilirane vode R doda se kloridna kiselina R do neutralnog pH i razrijedi do 15 mL destiliranom vodom R.

 

Željezo (2.4.9): najviše 20 ppm.

Otopi se 0,5 g u 5 mL razrijeđene kloridne kiseline R i razrijedi do 10 mL vodom R.

 

Teški metali (2.4.8): najviše 10 ppm.

Otopi se 2,0 g u smjesi od 2 mL kloridne kiseline R i 18 mL vode R. 12 mL otopine udovoljava ispitivanju A. Pripravi se poredbena otopina uporabom standardne otopine olova (1 ppm Pb) R.

ODREĐIVANJE SADRŽAJA

Otopi se 1,500 g u 50 mL vode bez ugljikovog dioksida R. Titrira se 1 M kloridnom kiselinom, uporabom 0,2 mL otopine metilnog narančastila R kao indikatora.

1 mL 1 M kloridne kiseline odgovara 84,0 mg NaHCO3.